محصولات

اطلاعات فنی
ESA.EXPANDUR
ویژگی ها
  • ایجاد انبساط قابل کنترل دربتن وملات
  • سیستم انبساط گازی جهت جلوگیری از نشست دربتن و ملات های سیمانی
  • جلوگیری از پدیده آب انداختگی دربتن
  • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
موارد استفاده
  • ساخت گروت سیمانی درمحل کارگاه (گروت ) G1
  • عملیات تزریق درتونل ، سدو…
  • جلوگیری از پدیده جمع شدگی Shrinkage
  • امکان استفاده درگروت های بدون انقباض
  • امکان استفاده در بتن جهت جلوگیری از ترک خوردگی ناشی shrinkage
  • گروت G1
مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف این محصول بعد ازانجام تست های کارگاهی مشخص خواهد شد ، ولی براساس میزان C3A,C3S انبساط مورد نیاز وبا بررسی مقدار سیمان و دمای هوا میزان مصرف برای ملات وبتن بین 02/0 الی 3/0 وزن سیمان می باشد .
روش مصرف
گروت منبسط کننده پس ازاختلاط کامل تمام اجزا، به ملات یا بتن اضافه می گردد زمان لازم جهت اختلاط کامل گروت منبسط کننده باملات یا بتن حدود 3 الی 5 دقیقه است وبعد از آن نهایتاً می بایست تا 15 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد .
نکات ایمنی
این ماده برای سلامتی ومحیط زیست مضر نیست با این وجود از بلعیده شدن وتماس باچشم جدا خودداری کنید . درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله باآب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود .