محصولات

اطلاعات فنی
ESA.E-Low Exotherm Grout
ویژگی ها
 • قابلیت کنترل خروج دمای ناشی از واکنش (Low Exotherm)
 • قابلیت جریان پذیری وروان روی بسیار بالا
 • مقاومت بسیار بالا در برابر بازها واسیدهای معدنی ، حلال ها ، گازوئیل ، بنزین ، آب ، روغن ها ونمک ها
 • مقاومت فشاری وسایشی فوق العاده بالا
 • چسبندگی عالی به انواع سطوح بتنی ، فلزی ، سنگ و…..
 • خودتراز شونده
 • بدون جمع شدگی shrinkage
 • مقاومت فشاری بسیار بالا ( حداقل 1200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ، 28 روزه در شرایط آزمایشگاهی )
 • استحکام ومقاومت بسیار بالا در شرایط تماس با مواد شیمیائی (اسید وقلیا)
 • چسبندگی فوق العاده بالا به بتن (بیشتر ازنیروی پیوستگی بتن )
موارد استفاده
 • گروت ریزی جهت نیروگاه ها ، توربین ها ، سانتریفیوژهای حجیم ، تجهیزات فوق سنگین پالایشگاهی وپتروشیمی .
 • گروت ریزی درزیر صفحه ستون هائی که حجم گروت ریزی بالائی دارند واز بلت های ( آنکر ) قطور در آنها استفاده شده است . ( برای جلوگیری ازاعمال تنش های حرارتی بواسطه خاصیت Low Exotherm
 • گروت ریز ماشین آلات سنگین وفوق سنگین با اعمال بار دینامیک ویا رفت وبرگشتی
 • گروت ریزی ماشین آلات سنگ بری ، جرثقیل های سقفی و ….
 • تعمیر اپرون های فرودگاهی ، کف سازی شلترهای هواپیماهای سبک وسنگین ، کف سازی باند فرود هلیکوپتر (Helipad)
 • مقاوم سازی انواع سازه های بتن حجیم (سدهای بتنی )
 • قابل استفاده در صنایع شیمیائی ازجمله انواع ترمیم
 • سازه های درتماس مواد اسیدی وقلیائی
 • کف سازی ضد اسید در اتاق های باطری
مقدار مصرف
باتوجه به وزن مخصوص این محصول وحجم مقاطع مورد نظر ، مقدار مصرف مشخص می گردد .
روش مصرف
آماده سازی سطح زیر کار : پیش از گروت ریزی ، سطح زیر کار می بایست نسبتاً هموار گردد تامانعی درمسیر حرکت گروت وجود نداشته باشد . سطح زیر کار می بایست عاری ازهرگونه گردوخاک ولایه های سست باشد . گروت ریزی می بایست پس از کیورینگ 28 روزه بتن اصلی انجام پذیرد سطح صفحه فلزی می بایست تمیز کاری گردد ودر صورتی که فاصله تمیز کاری تا زمان گروت ریزی زیاد باشد ، جهت جلوگیری از زنگ زدگی فلز بایستی از ESA.E-Primer استفاده نمود . قالب های اطراف گروت ریزی می بایست به وسیله محصول ESA-FO روغن کاری گردد تا قالب ها به راحتی جدا شوند جهت ساخت گروت ابتدا جزء B را داخل ظرف A ریخته وبه وسیله همزن برقی (دریل ) تا زمان همگن شدن دوجزء عمل اختلاط را ادامه دهید درمرحله دوم جزء C را به آرامی به مخلوط B,A اضافه نموده وعمل اختلاط را تاحصول یک گروت همگن ادامه دهید . سعی شود دمای اطراف محل گروت ریزی شده از 35 درجه بالاتر نبوده وسایه نیز باشد . دمای مناسب داخلی گروت 17تا 27 درجه می باشد . درگروت ریزی های حجیم لازم است ازوسایل مناسب استفاده گردد تاعملیات گروت ریزی دریک مرحله ودرکوتاهترین زمان انجام پذیرد .
نکات ایمنی
 • این محصول درمحدوده مواد خطر ساز ومضر برای سلامتی ومحیط زیست قرار ندارد ولی به هیچ عنوان نباید با چشم در تماس باشد ویا بلعیده شود.
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله به پزشک مراجعه گردد استفاده از عینک ، دستکش و لباس کار مناسب در زمان اجرا ضروری می باشد .
 • ضمناً درمحل اجرا می بایست ازتهویه مناسب ( هواکش ) استفاده گردد ویاهوا جریان داشته باشد .
 • ایجاد هرگونه جرقه جوشکاری استعمال دخانیات وروشن نمودن آتش درنزدیکی محل اجرا ممنوع می باشد.