محصولات

اطلاعات فنی
ESA.E-Grout
ویژگی ها
 • قابلیت جریان پذیری بسیار بالا
 • مقاومت دربرابر بازها واسیدهای معدنی ، حلال ها ، گازوئیل ، بنزین ، آب ، روغن ها ونمک ها
 • مقاومت فشاری وسایشی بالا
 • چسبندگی عالی به انواع سطح بتنی ، فلز ، سنگ و ….
 • خودتراز شونده
 • بدون جمع شدگی
 • مقاومت فشاری بسیار بالا
موارد استفاده
 • گروت ریزی شاسی ماشین الات صنعتی از قبیل توربین ، ژنراتور ، کمپرسور و…
 • گروت ریزی صفحه ستون هایی که به بهره برداری سریع نیاز دارند .
 • گروت ریزی ماشین آلاتی که دارای لرزش دائمی می باشند (Vibration&Dynamic Loads)
 • گروت ریزی ماشین آلات صنایع پتروشیمی ، نصب ماشین آلات سنگ بری ، جرثقیل، ژنراتور ونیروگاه ها
 • تعمیر کف های بتنی
 • تزریق جهت مقاوم سازی
 • گروت G3
مقدار مصرف
باتوجه به وزن مخصوص این محصول وحجم مقاطع مورد نظر ، مقدار مصرف مشخص می گردد.
روش مصرف
آماده سازی سطح زیر کار : پیش از گروت ریزی ، سطح زیر کار می بایست نسبتاً هموار گردد تامانعی درمسیر حرکت گروت وجود نداشته باشد . سطح زیر کار می بایست عاری ازهرگونه گردوخاک ولایه های سست باشد . گروت ریزی می بایست پس از کیورینگ 28 روزه بتن اصلی انجام پذیرد سطح صفحه فلزی می بایست تمیز کاری گردد ودر صورتی که فاصله تمیز کاری تا زمان گروت ریزی زیاد باشد ، جهت جلوگیری از زنگ زدگی فلز بایستی از ESA.E-Primer استفاده نمود . قالب های اطراف گروت ریزی می بایست به وسیله محصول ESA-FO روغن کاری گردد تا قالب ها به راحتی جدا شوند جهت ساخت گروت ابتدا جزء B را داخل ظرف A ریخته وبه وسیله همزن برقی (دریل ) تا زمان همگن شدن دوجزء عمل اختلاط را ادامه دهید درمرحله دوم جزء C را به آرامی به مخلوط B,A اضافه نموده وعمل اختلاط را تاحصول یک گروت همگن ادامه دهید . سعی شود دمای اطراف محل گروت ریزی شده از 35 درجه بالاتر نبوده وسایه نیز باشد . دمای مناسب داخلی گروت 17تا 27 درجه می باشد . درگروت ریزی های حجیم لازم است ازوسایل مناسب استفاده گردد تاعملیات گروت ریزی دریک مرحله ودرکوتاهترین زمان انجام پذیرد . نکته : درزمان نصب قالب بهتر است برای آب بندی قالب ها ازماستیک پلی یورتان (ESA.PU Mastic) استفاده گردد .
نکات ایمنی
 • استفاده از عینک ، دستکش وماسک درزمان اجراء ضروری می باشد .
 • درمحل اجرا می بایست هوا جریان داشته باشد ویااز تهویه مناسب ( هواکش ) استفاده گردد .
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله به پزشک مراجعه شود.