محصولات

اطلاعات فنی
ESA.NP
ویژگی ها
 • مقاومت دربرابر مواد نفتی ، آب دریا وفاضلاب
 • مقاومت فشاری وکششی بالا در سنین اولیه
 • چسبندگی عالی به انواع سطح بتنی ، فلز ، سنگ و …..
 • بدون جمع شدگی پس از عمل آوری
موارد استفاده
 • سهولت اجرا
 • مقاومت دربرابر مواد نفتی ، آب دریا وفاضلاب
 • مقاومت فشاری وکششی بالا درسنین اولیه
 • چسبندگی عالی به انواع سطح بتنی ، فلز ، سنگ و…
 • خود تراز شونده
 • بدون جمع شدگی
 • مناسب جهت کاشت آرماتور وبولت در بتن های سبک
مقدار مصرف
باتوجه به وزن مخصوص این محصول ، حجم آرماتور و حجم حفره مقدار مصرف این محصول مشخص می گردد .  
روش مصرف
 • ابتدا جزءB,A رامطابق وزن مندرج بر روی بسته بندی با یکدیگر به وسیله همزن برقی مخلوط ، سپس جزء C را به مخلوط اضافه نموده تا محصول خمیر کاشت میلگرد حاصل گردد .
 • چسب کاشت میلگرد محاسبه و آماده شده را داخل حفره عاری ازگردوغبار وچربی ریخته سپس به آرامی وبه صورت پیچشی میلگرد را داخل حفره برده ، درصورتیکه میلگرد بانیروی دست فرو نرود . به وسیله چکش با چند ضربه بر روی میلگرد ، هوای محبوس حفره را خارج نمایید .
 • بلافاصله میلگرد کاشته شده راثابت نموده تا حین گیرش جابه جا نگردد .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست ایجاد سوزش می نماید .
 • در صورتی که در محل بسته این محصول اجرا می گردد . حتماً می بایست هوای محل توسط تهویه مناسب تخلیه گردد .
 • در زمان اجرامی بایست ازدستکش وعینک ایمنی استفاده نمود.
 • در صورت تماس با نقاط حساس بلافاصله به پزشک مراجعه گردد .