محصولات

اطلاعات فنی
ESA.R-S
ویژگی ها
 • افزایش زمان کارایی بتن در دماهای زیاد
 • جلوگیری از ایجاد درزهای سرد
 • جلوگیری از بروز ترک های حرارتی در بتن
 • بهبود پرداخت پذیری بتن
 • کنترل زمان تاخیر گیرش بتن
 
موارد استفاده
 • بتن ریزی درهوای گرم ( جنوب کشور )
 • نماهای تزئینی با سنگدانه های نمایان ( بتن شسته )
 • بتن ریزی درمقاطع بزرگ ( حجیم )
 • بتن ریزی فونداسیون ودال های عظیم بتنی
 • حمل بتن در مسافت های طولانی
 • بتن ریزی بامقاطع گسترده
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس
خاکستر باید وسرباره
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن وملات تازه وسخت شده مانند روانی ، زمان گیرش وزمان حفظ کارایی بتن ،مقاومت اولیه ونهایی با مصالح وشرایط محیطی موجود درمحل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 1/0تا 5/0 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
این محصول را می توان مستقیماً با آب مخلوط میکس نموده سپس به بتن آماده اضافه نمود ، همچنین این محصول می تواند مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه گردد . R-S با سایر مواد افزودنی از پیش مخلوط نگردد . در صورت لزوم با واحد پشتیبانی فنی شرکت مشورت گردد.
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل از خشک با آب شسته شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود .