محصولات

اطلاعات فنی
ESA.R
ویژگی ها
 • افزایش زمان گیرش بتن
 • افزایش زمان کارپذیری بتن
 • تاخیر در واکنش هیدراتاسیون
 • فاقد یون کلر
 • جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی دربتن
 • افزایش مقاومت بتن درسنین بالا
موارد استفاده
 • بتن ریزی درهوای گرم
 • بتن ریزی در مقاطع بزرگ ( حجیم )
 • بتن ریزی فونداسیون
 • حمل بتن درمسافت های طولانی
 • بتن ریزی با مقاطع گسترده
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس ، خاکستربادی و سرباره
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می گردد جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن وملات تازه وسخت شده مانند روانی ، زمان گیرش وزمان حفظ کارایی بتن ،مقاومت اولیه ونهایی با مصالح وشرایط محیطی موجود درمحل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 0/3 تا 2 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • این محصول می تواند با تمام آب اختلاط بتن ویا بخشی از آن مخلوط گشته سپس به بتن اضافه گردد وپس از اختلاط کامل ، بتن ریزی آغاز گردد.
 • توجه شود که می بایست آب اختلاط بتن را به میزان دیرگیر کننده اضافه شده ، کاهش داد .
 • همچنین درصورت نیاز به استفاده ازچند نوع ماده افزودنی می بایست آنها را به صورت جداگانه به بتن اضافه نمود .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل از خشک با آب شسته شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود