محصولات

اطلاعات فنی
ESA.MSG-f
ویژگی ها
 • افزایش مقاومت فشاری ، کاهش نفوذ پذیری ، افزایش مقاومت سایشی
 • افزایش مقاومت الکتریکی ومقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب ا زجمله یون کلر
 • افزایش دوام بتن
 • سهولت استفاده درمقایسه با پودر میکروسیلیس
 • کاهش خطای کارگاهی (اجرائی )
 • کاهش هزینه های حمل نسبت به استفاده ازمواد روان ساز وپودر میکروسیلیس
 • کاهش ریسک پدیده AAR به واسطه امکان کاهش مصرف سیمان
موارد استفاده
 • ساخت انواع بتن پر مقاومت وبادوام
 • سازه های درمعرض بارهای دینامیکی وضربه
 • بتن های مورد استفاده درسازه های محدوده حاشیه خلیج فارس
 • بتن های ضد انفجار
 • بتن های مقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب با مقاومت الکتریکی بالای 2000 کلمب
 • ساخت بتن آب بند
مقدار مصرف
 • میزان مصرف دقیق این محصول وابسته به انجام تست های کارگاهی می باشد وبا آزمایش های طرح اختلاط مشخص خواهد شد ومحدوده مصرف آن بین 4 الی 8 درصد وزن سیمان طرح اختلاط خواهد بود .
 • درصورت نیاز به مصرف خارج از محدوده مذکور می بایست باکارشناسان دفتر فنی شرکت ابتکار شیمی تماس حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.