محصولات

اطلاعات فنی
ESA.A
ویژگی ها
 • حصول مقاومت بالای اولیه ونهایی درترکیبات سیمانی
 • تسریع زمان گیرش اولیه ونهایی
 • امکان قالب برداری سریع
 • کاهش ملات ریزشی در عملیات بتن پاشی Low Rebounding))
 • افزایش دمای واکنش هیدراتاسیون
موارد استفاده
 • ساخت سازه های زیر زمینی
 • تثبیت ولاینینگ تونل ها وکانال
 • ترمیم سطوح بتنی درتونل به روش شاتکریت
 • سطوح شیب دار
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن وملات تازه وسخت شده مانند روانی ، زمان گیرش ومقاومت اولیه ونهایی با مصالح وشرایط محیطی موجود درمحل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 2تا 7 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • در شاتکریت خشک می توان این محصول رابا آب مخلوط ترکیب نمود . هیچگاه به مقدار زیاد به بتن آماده داخل میکسر ویا داخل بچینگ اضافه نگردد.
 • این محصول رامی توان به وسیله یک پمپ در قسمت سر نازل دستگاه به مخلوط بتنی اسپری نمود .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل از خشک با آب شسته شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود