محصولات

اطلاعات فنی
ESA.MSG
ویژگی ها
 • افزایش مقاومت فشاری ، کاهش نفوذ پذیری ، افزایش مقاومت سایشی
 • افزایش مقاومت الکتریکی ومقاوم دربرابر نفوذ عوامل مخرب ازجمله یون کلر
 • افزایش دوام بتن
 • سهولت استفاده درمقایسه با پودر میکروسیلیس
 • کاهش خطای کارگاهی (اجرائی )
 • کاهش هزینه های حمل نسبت به استفاده از مواد روان ساز وپودر میکروسیلیس
 • کاهش ریسک پدیده AAR به واسطه امکان کاهش مصرف سیمان
موارد استفاده
 • ساخت انواع بتن پر مقاومت وبادوام
 • بتن های مورد استفاده در سازه های محدوده حاشیه خلیج فارس
 • بتن های ضد انفجار
 • بتن های مقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب با مقاومت الکتریکی بالای 2000 کلمب
 • بتن ریزی درمحیط های با خاک وشرایط سولفاته
 • ساخت بتن آب بند
مقدار مصرف
 • میزان مصرف دقیق این محصول وابسته به انجام تست های کارگاهی می باشد وبا آزمایش های طرح اختلاط مشخص خواهد شد ومحدوده مصرف آن بین 15 الی 10 درصد وزن سیمان طرح اختلاط خواهد بود .
 • درصورت نیاز به مصرف خارج از محدوده مذکور می بایست باکارشناسان دفتر فنی شرکت ابتکار شیمی تماس حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.