محصولات

اطلاعات فنی
ESA.AF-S
ویژگی ها
 • تسریع واکنش هیدراتاسیون
 • تکمیل واکنش هیدراتاسیون
 • PH درمحدوده 3 الی 4 وفاقد هرگونه عناصر قلیائی
 • افزایش مقاومت فشاری دربتن
 • فاقد یون کلر
 • تسریع درزمان گیرش بتن تا 3 ساعت پس از بتن ریزی
 • عدم انجماد محصول درسرمای شدید
 • افزایش دمای بتن ناشی از واکنش هیدراتاسیون
 • مقرون به صرفه
موارد استفاده
 • بتن ریزی درهوای سرد ( محدوده دمایی 5+ و18- درجه سانتیگراد )
 • بتن های مسلح وپیش ساخته
 • تسریع زمان گیرش بتن وملات
 • تسریع درباز نمودن قالب ها
مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف این محصول به عواملی متعددی از قبیل : دمای محیط ، ضخامت بتن ،نوع سیمان ، نسبت آب به سیمان ونحوه پوشش بتن تازه ریخته شده بستگی دارد . لذا تعیین این میزان با انجام آزمونهای کارگاهی مشخص می گردد که به طور کلی بین 1تا 3 درصد وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • ضد یخ می تواند به تمام یا بخشی از آب مخلوط بتن اضافه شده وپس از اختلاط کامل ، بتن ریزی آغاز گردد . توجه شودکه می بایست آب اختلاط بتن را به میزان ضد یخ اضافه شده کاهش داد .
 • درصورت نیاز به استفاده از چند نوع ماده افزودنی ، حتماً با کارشناسان شرکت ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمایید .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.