محصولات

اطلاعات فنی
ویژگی ها
 • تسریع واکنش هیدراتاسیون
 • تکمیل واکنش هیدراتاسیون
 • PH درمحدوده 3 الی 4 وفاقد هرگونه عناصر قلیائی
 • افزایش مقاومت فشاری دربتن
 • فاقد یون کلر
 • تسریع درزمان گیرش بتن تا 3 ساعت پس ازبتن ریزی
 • افزایش دمای بتن ناشی از واکنش هیدراتاسیون
 • مقرون به صرفه
موارد استفاده
 • بتن ریزی درهوای سرد ( محدوده دمایی 5+ 18- درجه سانتیگراد )
 • بتن های مسلح وپیش ساخته
 • تسریع زمان گیرش بتن وملات
 • تسریع در باز نمودن قالب ها
مقدار مصرف
روش مصرف
نکات ایمنی
دانلود PDF