اطلاعات فنی
ESA.Eco gel
ویژگی ها
 • افزایش چسبندگی اجزاء داخلی بتن
 • کاهش ریسک پدیده AAR به واسطه امکان کاهش مصرف سیمان
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • افزایش مقاومت فشاری بتن از 10 الی 70 درصد بسته به میزان مصرف وکاهش نسبت آب به سیمان
 • امکان جایگزین نمودن سیمان تیپ دو به جای تیپ پنج
 • رفع نفوذپذیری بتن
 • افزایش مقاومت سایشی بتن
 • کاهش احتمال پدیده سرطانی شدن بتن
 • جلوگیری از نفوذ عوامل خورنده ( یون کلر ، یون سولفات و…
موارد استفاده
 • ایده آل برای بتن ریزی در شرایط خورنده ( حاشیه خلیج فارس )
 • ساخت بتن های پر مقاومت
 • تولید بتن ضدانفجار
 • ساخت بتن نفوذ ناپذیر ( مقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب وآب )
 • ساخت انواع بتن های سازه های سد ، نیروگاه Basin در آبگیرها ، منهول ها ، استخر ، پوندهای Dehydration پالایشگاه ،اسکله ها ، پل ها ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و….
 • ساخت وحمل بتن در شرایط محیطی گرم
 • تولید بتن اکسپوز
 • بتن ریزی کفهای صنعتی
 • بتن ریزی درمقاطع بزرگ ( حجیم )
 • بتن های مقاوم در برابر نفوذ یون کلراید
 • بتن های مقاوم در برابرنفوذ یون سولفات
 • ساخت بتن آب بند
مقدار مصرف
میزان مصرف این محصول به عوامل مختلفی همچون : نوع مصالح سنگی ، نوع ومقدار سیمان ، مقاومت مورد نظر ،مدت زمان حفظ روانی و.. بستگی دارد ، لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی الزامی است ، باتوجه به موارد مذکور میزان مصرف اکوژل بین 2 الی 6 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد . درصورت نیاز به مصرف خارج از محدوده مذکور می بایست با کارشناسان دفتر فنی شرکت ابتکار شیمی تماس حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد.
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود