اطلاعات فنی
ESA.Power Gel
ویژگی ها
 • کاهش نسبت آب به سیمان دربتن
 • افزایش چسبندگی اجزاء داخلی بتن
 • کاهش ریسک پدیده AAR به واسطه امکان کاهش مصرف سیمان
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • افزایش مقاومت فشاری بتن از 10 الی 70
 • درصد بسته به میزان مصرف وکاهش نسبت آب به سیمان
 • امکان جایگزین نمودن سیمان تیپ دوبه جای تیپ پنج
 • رفع نفوذ پذیری بتن
 • افزایش مقاومت سایشی بتن
 • صرفه جویی درهزینه های ساخت بتن مقاومت دربرابر حمله های سولفات وکلراید
 • بهبود پمپ پذیری بتن
 • کاهش احتمال پدیده سرطانی شدن بتن
 • جلوگیری از نفوذ عوامل خورنده ( یون کلر ، یون سولفات و…)
موارد استفاده
 • بتن های خاص ومقاوم دربرابر بارهای دینامیکی وسازه ای
 • ساخت بتن با مقاومت های بسیار بالا جهت کاهش ابعاد مقاطع
 • ایده آل برای بتن ریزی درشرایط خورنده ( حاشیه خلیج فارس )
 • ساخت بتن های پر مقاومت
 • ایده آل جهت ساخت بتن ضد انفجار وبتن هایی که درمعرض آتش سوزی قرار می گیرند .
 • ساخت بتن نفوذ ناپذیر ( مقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب و آب )
 • ساخت انواع بتن های سازه های سد ، نیروگاه ، Basin در آبگیرها ، منهول ها ،استخر ، پوندهای Dehydration پالایشگاه ، اسکله ها ، پل ها ، تصفیه خانه های آب وفاضلاب و …
 • ساخت وحمل بتن در شرایط محیطی گرم
 • تولید بتن اکسپوز
 • بتن ریزی کف های صنعتی
 • بتن ریزی درمقاطع بزرگ ( حجیم )
مقدار مصرف
 • میزان مصرف این محصول به عوامل مختلفی همچون، نوع مصالح سنگی ، نوع ومقدار سیمان ، مقاومت موردنظر مدت زمان حفظ روانی و … بستگی دارد لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی الزامی است . با توجه به موارد مذکور میزان مصرف پاورژل بین 1 الی 4 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
 • درصورت نیاز به مصرف خارج ازمحدوده مذکور می بایست باکارشناسان فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.