محصولات

اطلاعات فنی
ویژگی ها
 • تک جزئی وآماده مصرف بدون نیاز به هرگونه افزودنی
 • ضد فرسایش
 • امکان عرضه به صورت رنگی ( سبز ، قرمز ، خاکستری )
 • مقاوم دربرابر روغن وچربی
 • عاری ازهر گونه افزودنی های فلزی ( عدم اکسیداسیون دربرابر رطوبت
 • افزایش مقاومت سایشی بتنی حداقل 200%
موارد استفاده
 • تمامی سطوح صنعتی که نیازمند سطحی سخت و مقاوم دربرابر سایش می باشد .
 • سطوح بتنی با ترافیک سنگین
 • سطوح بتنی Paving
 • آزمایشگاه های صنعتی که می بایست مقاوم دربرابر ضربه باشد
 • کف انبارها
 • کف work shop یا کارگاه ها وکارخانه های صنعتی
 • پارکینگ ها
 • کف ترمینال ها ،بنادر
مقدار مصرف
 • باتوجه به محتویات محصول می بایست به ازای هر متر مربع ازسطح به مقدار 5 کیلوگرم ازمحصول مورد استفاده قرار گیرد .
 • از جهت رسیدن به مشخصات مطلوب به هیچ عنوان توصیه نمی شود از میزان کمتری ازمحصول استفاده نمود
روش مصرف
الزامات پیش از اجرا:
 • بتن کف می بایست حداقل بتن با عیار 300 کیلوگرم سیمان در نظر گرفته شود .
 • به ازای هرمتر مربع ازسطح می بایست حتماً 5 کیلوگرم ازمحصول Hardner-p تهیه گردد .
 • برای تسطیح بهتر ورسیدن به نتیجه مطلوب می بایست حتما از ماله پروانه ای برای تسطیح نهایی استفاده گردد .
 • برای رسیدن به نتیجه بهتر توصیه می گردد از انواع فوق کاهنده آب برای کاهش میزان آب به سیمان تاکمتر از 50% استفاده گردد .
 • اسلامپ بتن درمحل اجرا می بایست بتن 75 الی 100 میلیمتر باشد.
 • این محصول برای استفاده بر روی بتن های که پیش از 4% هوا دارند مناسب نیست .
زمان مناسب جهت اجرا : بهترین زمان جهت پاشش این محصول برروی بتن زمانی است که وقتی شخصی وزن متوسط بر روبتن تازه بایستد کفش فرد به میزان 3 الی 6 میلیمتر در بتن فرو رود ( توجه داشته باشید درزمان اجرا برای محیط های وسیع می بایست ازتیم های متعدد بهره برد تا زمان اجرا ازدست نرود ) روش پاششی : در ابتدا می بایست به میزان 3 کیلوگرم از ماده به ازای هر متر مربع ازسطح را بر روی سطح پخش نمود تا زمانی که آب بتن رابه خود جذب نماید ورنگ آن تغییر کند صبر نمود دراین مرحله می بایست به روش دستی با ماله چوبی بر روی بتن عملیات ماله کشی صورت پذیرد . درمرحله دوم می بایست عمود برجهت مرحله اول 2 کیلو گرم باقیمانده ازمحصول ESA.Hardner.p را به ازای هرمتر مربع برروی سطوح پخش نمود . مرحله سوم استفاده از ماله پروانه ای می باشد که بدین وسیله امکان حصول سطحی نهایی وصاف رابرای مصرف کننده محیا می سازد نگهداری وکیورینگ از سطح آماده شده ونهایی امری سیار حائز اهمیت است که دراین مرحله توصیه می گردد ابتدا عملیات کیورینگ وآب انجام پذیرد وپس از محصول ESA.Cure بانسبت اختلاط با آب 1به 1 جهت نگهداری ازسطح استفاده گردد . بعدازاعمال محصول ESA.Cure به عنوان عامل نگهدارنده سطح بهتر است ازیک لایه ورق پلی اتیلن به عنوان یک پوشش با وظیله محبوس نمودن رطوبت بر روی سطح استفاده گردد . نکته : عملیات کیورینگ در استفاده از این محصول بسیار حائز اهمیت می باشد ودر صورت سهل انگاری ممکن است منجر به تشکیل ترک شود .
نکات ایمنی
این محصول درمحدوده مواد خطر ساز ومضر برای سلامتی ومحیط زیست قرار ندارد با این وجود درصورت تماس با پوست بلافاصله با آب شسته شود و در صورت تماس باچشم ویا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شستشو شودوبه پزشک مراجعه گردد .