محصولات

اطلاعات فنی
ESA.E-Primer
ویژگی ها
 • قابلیت نفوذ بسیار بالا
 • چسبندگی بسیار مطلوب به انواع مصالح نظیر بتن ، فلز ، سنگ چوب و…
 • مقاوم دربرابر انواع عوامل خورنده
 • ایجاد لایه های بسیار شفاف
 • زیر سازی مقاوم برای محیط های خورنده شیمیایی و قلیایی
موارد استفاده
 • سازه های فلزی و مخازن صنعتی
 • به عنوان پرایمر اپوکسی جهت اجرای لایه میانی درروکش های اپوکسی
 • پوشش سطوح فلزی قبل ازمدفون شدن درخاک
 • آماده سازی سطح زیر کار جهت اجرای رنگ های اپوکسی پلی یورتان و…
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول  باتوجه به خلل وفرج سطح زیر کار درمحدوده 150 الی 300 گرم بر هر متر مربع قرار دارد .
روش مصرف
 • بااختلاط دوجزء بایکدیگر به مخلوط کاملا سیال دست خواهیم یافت . برای این منظور بهتر است از همزن ( دریل وپره ) استفاده گردد وتا رسیدن به مخلوطی همگن ویک دست به همزدن ادامه دهیم .
 • بعد ازحصول مخلوط همگن به وسیله قلم موی رنگ یا دستگاه Airless محصول آماده را به منظور حصول چسبندگی مناسب بر روی سطح کاملا تمیز ،خشک وعاری از رطوبت ، گردوخاک ، چربی وزنگ زدگی بلافاصله اجرا نمایید
نکات ایمنی
 • این محصول به هیچ عنوان نباید باچشم درتماس بوده ویا بلعیده شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا بلعیده شدن بلافاصله به پزشک مراجعه شود.
 • استفاده ازعینک ، دستکش ولباس کار مناسب درزمان اجرا ضروری می باشد.
 • ضمناً درمحل اجرا می بایست ازتهویه مناسب ( هواکش ) استفاده شود ویاهواجریان داشته باشد .
 • ایجاد هرنوع جرقه ، جوشکاری ،استعمال دخانیات وروشن نمودن آتش درنزدیکی محل اجرا ممنوع می باشد .