محصولات

اطلاعات فنی
ESA.JP
ویژگی ها
 • چسبندگی بسیار بالا
 • ضد آب
 • مقاومت فرسایشی
 • بدون انقباض
 • رنگ پذیری ایده آل
 • مقاومت فشاری وکششی بالا
 • رنگ سفید
موارد استفاده
 • بند کشی انواع سرامیک ،کاشی ، موزائیک ، سنگ و….
 • پرنمودن درزهای قطعات پیش ساخته
 • نکته در صورت نیاز به بند کشی بارنگ خاکستری به محصول mp2 مراجعه شود .
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول بادرنظر گرفتن طول ، عرض وارتفاع درز ووزن مخصوص محصول قابل محاسبه می باشد.
روش مصرف
 • بعد از زدودن هرگونه آلودگی ، چربی ، گردوغبار ، رنگ ، روغن و… ازروی سطوح ، با اضافه نمودن 5/6 لیتر آب به محتویات کیسه 25 کیلوئی از محصول به مخلوط سیال دست خواهیم یافت برای این منظور بهتر است از همزن (دریل وپره ) استفاده گردد وتا رسیدن به مخلوطی همگن ویکدست به همزدن ادامه دهیم.
بعد ازحصول مخلوط همگن به مدت 3 دقیقه مخلوط را به حال خود رها می کنیم تا حباب های تولید شده ناشی از عملیات اختلاط خارج گردد وبعداز آن توسط ماله لاستیکی ( کاردک بند کشی ) عملیات بندکشی را انجام می دهیم . بعد ازاتمام عملیات بندکشی توصیه می گردد تا 24 ساعت سطح بند کشی رامرطوب نگه داریم .
 • نکته فنی 1: همیشه مقداری از پودر را با آب مخلوط کنیم که ظرف مدت 20 دقیقه مورد مصرف قرار گیرد .
 • نکته فنی 2: برای انجام عملیات بندکشی درکف بهتر است ازمقدار آب بیشتری برای اختلاط استفاده گردد . این امر موجب نفوذ بهتر مواد به داخل درز ( بند) گشته واز لق شدن سنگ ها ویا کاشی سرامیک ، موزائیک و… در آینده نزدیک جلوگیری می گردد .
نکات ایمنی
 • استفاده ازعینک ، دستکش ولباس کار در زمان اجرا توصیه می گردد .
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود