محصولات

اطلاعات فنی
ESA.EM
ویژگی ها
 • روان روی ، جریان پذیری بسیار بالا
 • غیر لغزشی
 • چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی ، سیمانی ، فلزی ، گچی و …
 • خاصیت انعطاف پذیری
 • مقاوم دربرابر انواع اسید
 • بدون نیاز به نگهداری ( کیورینگ )
 • بدون انقباض
 • قابلیت اجرا بدون درز
موارد استفاده
 • پوشش سالن های تولید ، انبارها ، پارکینگ های پرترافیک
 • پوشش کف کارخانه های صنایع غذایی
 • کفپوش آزمایشگاه ها
 • کفپوش سالن های صنعتی باکاربری های مختلف
مقدار مصرف
میزان مصرف محصول  بستگی مستقیم به ناهمواری سطح زیرکار وخلل وفرج موجود در زیر آیند دارد ولی به صورت کلی برای پوشش یک متر مربع با 1 الی 3 میلیمتر ضخامت درحدود 5/1 الی 5/5 کیلوگرم ازمحصول کفپوش اپوکسی موردنیاز می باشد .
روش مصرف
 • درابتدا می بایست هرگونه آلودگی ، چربی ، گردوغبار رنگ روغن و… از روی سطوح طبق استاندارد ISO8504 زدوده شودودر صورت نیاز به حلال شوئی به استاندارد SSPC-SP1 مراجعه گردد . با اختلاط دوجزء با یکدیگر به مخلوط سیال دست خواهیم یافت . برای این منظور بهتر است ازهمزن ( دریل وپره ) استفاده گردد وتا رسیدن به مخلوطی همگن ویک دست به همزدن ادامه دهیم بعد ازحصول مخلوط همگن به مدت 3 دقیقه مخلوط را به حال خود رها می کنیم تاحباب های تولید شده ناشی از عملیات اختلاط خارج گردد وبعد از آن مخلوط را به روی سطح می ریزیم . توسط کاردک های دندانه دار پخش می نمائیم ودرادامه می توانیم با غلطک های هواگیر نسبت به خروج هوای محبوس اقدام کنیم .
 • نکته فنی 1: درصورت اجرا برروی سطح بتنی می بایست حتماً 28 روز ازعمر بتن گذشته باشد ورطوبت بتن کمتر از 6 درصد برسد .
 • نکته فنی 2: هرگز با استفاده از حلال به رقیق کردن مخلوط اقدام نفرمائید .
 • نکته فنی 3: آب وهوای سرد منجر به سفت شدن اجزاء می گردد ، دراین شرایط بهتر است به گرم نمودن اجزاء به صورت غیر مستقیم اقدام نمائیم ( هرگز شعله نباید به صورت مستقیم به اجزاء برخورد نماید )
 • نکته فنی 4: درشرایطی که دمای سطح زیر کار کمتر از 16 درجه سانتی گراد می باشد از اجرای کفپوش اپوکسی جلوگیری شود .
 • نکته فنی 5: درشرایط آب وهوای آزمایشگاهی ( 25درجه سانتی گراد ) ورطوبت نسبی میزان زمان کارائی این محصول درحدود 50 دقیقه می باشد که باگرم شدن محیط ازاین زمان کاسته خواهد شد .
 • نکته فنی 6: با توجه به گرمازا بودن واکنش بین اجزاء محصول کفپوش اپوکسی ممکن است زمان کارائی محصول پس از اختلاط درشرایط آب وهوائی گرم کاهش یابد لذا همیشه ابزار ، نیروی انسانی و … را قبل از شروع به عملیات اختلاط کنترل وبررسی فرمائید .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود .
 • برای جلوگیری از آتش سوزی ، انفجار و…بهتر است قبل ازانبار ویا اختلاط دوجزء محصول از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل فرمائید .