محصولات

اطلاعات فنی
ESA.CM
ویژگی ها
 • سهولت اجرا
 • غیرلغزنده
 • بدون انقباض وترک خوردگی
 • ضد گردوغبار
 • مقاوم در برابر سیکل های ذوب ویخبندان
 • مقاوم در برابر نفوذ آب ورطوبت
موارد استفاده
 • کف سازی سالن های صنعتی ، محیط های ورزشی ، سردخانه های صنعتی
 • کف سازی نیروگاه ها ، پتروشیمی وپالایشگاه
 • کف سازی ایستگاه های مترو وراه آهن
 • کف سازی تاکسی وی فرودگاه ها
 • کف سازی پارکینگ ها
 • ترمیم و مرمت انواع کف سازی بتنی وسیمانی
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول با توجه به خلل وفرج سطح زیر کار درمحدوده 20الی 30کیلوگرم برهر متر مربع با ضخامت یک سانتی متر قرار دارد که بادر نظر گرفتن وزن مخصوص ومیزان حجم کار قابل محاسبه می باشد .
روش مصرف
سطح زیر کار باید عاری  ازهرگونه آلودگی ، چربی ، قطعات سست ، گردوغبار باشد، سطح زیر کار را مرطوب نموده وبه ازای هر کیسه 25 کیلوگرمی حدود 2 الی 3 لیتر آب به مخلوط اضافه می نمائیم وتوسط همزن مناسب اقدام به اختلاط آن می کنیم وعملیات اختلاط را تاحصول مخلوطی همگن ادامه می دهیم وبعد از آن با پخش نمودن مخلوط بر روی سطح عمل ماله یا شمشه کشی را شروع نمایید . پس از گیرش اولیه کفپوش اجرا شده ، عملیات آب پاشی مقاطع را آغاز نمایید و حداقل 48 ساعت کفپوش اجرا شده مرطوب نگه داشته شــود . سپس عملیات برش زدن (Cut) را برای ایجاد درزهای انبساط آغاز نمایید .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود