محصولات

اطلاعات فنی
ویژگی ها
  • خاصیت چسبندگی فوق العاده بالا
  • پس ازخشک شدن در برابر گرما مقاوم است
  • سهولت اجرا
  • قابل ارائه به صورت رنگی ( نمای رنگ ها )
موارد استفاده
  • آب بندی منهول های بتنی وپیش ساخته
  • آب بندی سازه های بتنی پیش ساخته
  • محافظت انواع نماهای آجری ، سنگی ، سیمانی و…. ازنفوذ آب ورطوبت
  • آب بندی پنل های گچی
  • ضدگردوغبار نمودن سطوح
مقدار مصرف
10 متر مربع به ازای یک کیلوگرم لاک با ضخامت 40 میکرون
روش مصرف
باتوجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا وتاثیر آن برکیفیت محصول دو جز راباهم مخلوط کرده وبه مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تایکنواخت شود . پوشش آماده مصرف می باشد . زمان مصرف ترکیب بدست آمده تا 8 ساعت در 25 درجه سانتی گراد قابل مصرف می باشد. نحوه مصرف سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ،خشک وعاری از روغن نمک ها ، گروغبار وسایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته واز پوسته شدن لاک جلوگیری شود .
نکات ایمنی
باتوجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا وتاثیر آن برکیفیت محصول دو جز راباهم مخلوط کرده وبه مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تایکنواخت شود . پوشش آماده مصرف می باشد . زمان مصرف ترکیب بدست آمده تا 8 ساعت در 25 درجه سانتی گراد قابل مصرف می باشد. نحوه مصرف سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ،خشک وعاری از روغن نمک ها ، گروغبار وسایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته واز پوسته شدن لاک جلوگیری شود .