محصولات

اطلاعات فنی
ویژگی ها
 
 • کاهش آب مصرفی در بتن تا 40 درصد
 • حصول مقاومت بالا وزود رس درتمام سنین بتن
 • کاهش چشمگیر نفوذ پذیری بتن
 • کاهش تخلخل بتن
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس ، خاکستربادی و سرباره
 • افزایش غلظت وکارایی بتن
 • امکان بتن ریزی درمقاطع باتراکم آرماتور بالا
 • عدم نیاز به استفاده از ویبراتور دربتن ریزی
 • جلوگیری از بروز پدیده آب انداختگی وحبس هوا در بتن
 • امکان ساخت بتن بامیزان آب به سیمان 0/3 تا 0/4/0
موارد استفاده
 
 • تولید بتن خودمتراکم (SCC)
 • تولید بتن با مقاومت بالا (HPC)
 • تولید بتن های توانمند
 • بتن ریزی های حجیم
 • بتن های تزئینی
 • بتن های کف سازی
 • ساخت ملات های تزریقی
 • ساخت بتن های اکسپوز
مقدار مصرف
  میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه وسخت شده مانند روانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت اولیه و نهایی بتن با مصالح وشرایط محیطی موجود در محل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 0/2 تا 1/5 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 
 • این محصول را می توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویا تمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 
 • این محصول درمحدوده مواد خطر ساز ومضر برای سلامتی ومحیط زیست قرار ندارد ، با این وجود در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .