محصولات

اطلاعات فنی
ESA.Air
ویژگی ها
  • افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب ویخبندان
  • افزایش مقاومت فشاری بتن
  • افزایش کارایی بتن
  • کاهش نفوذ پذیری بتن
  • جلوگیری از بروز پدیده جدا شدگی در بتن  
موارد استفاده
مقدار مصرف
روش مصرف
نکات ایمنی
دانلود PDF