محصولات

اطلاعات فنی
 ESA.MP2-s
ویژگی ها
 • چسبندگی عالی به انواع سطوح
 • مقاوم دربرابر نم ورطوبت
 • مقرون به صرفه درمقایسه با سایر محصولات مشابه
 • سهولت اجرا
 • هم رنگ بتن
موارد استفاده
 • نصب سنگ ، سرامیک وموزائیک درکف ودیوار ساختمان ها وسالن های صنعتی
 • کاشی کاری درکف ودرداخل سالن های صنعتی وساختمان ها
 • ترمیم سطوح بتنی متخلخل وشن نما
مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف این محصول به میزان ناهمواری هاومیزان تخلخل سطح زیر کار بستگی دارد . ولی به طور کلی این میزان 2تا 4 کیلوگرم درهر متر مربع می باشد .
روش مصرف
 • به ازاء هرکیسه MP2-S، 5/4 لیتر آب لازم است تاخمیر مناسب جهت ترمیم با چسب به دست آید .
 • جهت چسباندن کاشی یا سرامیک ، می بایست خمیر را به وسیله کاردک شیار دار بر روی سطح مورد نظر اجرا نموده ، سپس کاشی یا سرامیک را با فشار داده بر روی سطوح بچسبانید . همچنین جهت بند کشی سطوح کاشی کاری شده می توان پس از 24 ساعت اقدام نمود .
 • جهت ترمیم سطوح بتنی : ابتدا می بایست سطح زیر کار را از هرگونه لایه های سست ، چربی وگرد وغبار عاری نمود وپس از ساخت خمیر به روش فوق سطح زیرکار را مرطوب نموده وبه وسیله ماله یاکاردک عملیات ترمیم را انجام داد .
 • توجه شود این محصول بیش از 5 میلیمتر بر روی سطح اجرا نگردد ، دروصورت نیاز به اجرا درضخامت های بالاتر حتما با کارشناسان فنی این شرکت تماس گرفته شود .
 • لازم است سطوح ترمیم شده را تا 48 ساعت مرطوب نگه داشت .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود