محصولات

اطلاعات فنی
ESA.Pu-Mastic2
ویژگی ها
 • خاصیت ارتجاعی بسیار مناسب
 • خاصیت چسبندگی به انواع مصالح مانند بتن ، سنگ ، فلز چوب و …..
 • مقاوم در برابر آب دریا ، اسیدها وقلیا
 • مقاوم در برابر سیکل های ذوب ویخبندان
موارد استفاده
 • پرنمودن درزهای انبساطی افقی با عمق بالا
 • درزگیری انواع قطعات پیش ساخته درکف
 • پرنمودن درزهای ژوئن افقی
 • قابلیت تولید به صورت رنگی
 • قابلیت رنگ پذیری
 • خاصیت خود ترازی در زمان اجرا
 • مقاومت عالی در زیر شوک های حرارتی
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به اندازه عرض ارتفاع وطول درز ( محاسبه حجم درز ) وبا احتساب وزن مخصوص محصول مشخص می گردد.
روش مصرف
 • قبل از آماده سازی محصول می بایست محل درزکاملا تمیز گردد وعاری ازهرگونه چربی ، آلودگی قطعات سست و گردوغبار ، رطوبت واحیانا باقیمانده درزگیر قبلی باشد .
 • نکته فنی 1:برای ایجاد محدودیت درعمق درز می توان از پرکننده های باقابلیت ارتجاعی استفاده نمود که برای این موضوع جوینت فیلرهای پلاستو فوم توصیه می گردد .
بعداز آماده سازی درزها ، می بایست دو جز محصول را با یکدیگر مخلوط نمود وتا حصول ماده ای همگن عملیات میکس را ادامه داد . بعداز حصول ماده ای همگن محصول به ظرفی با لبه مناسب منتقل گردد وبه وسیله آن ظرف درمحل درزریخته شود .
 • نکته فنی 2: زمان گیرش ماستیک پلی یورتان 2 جزئی بستگی مستقیم به رطوبت هوا ودمای محیط دارد وممکن است تا 72 ساعت یا بیشتر این روند ادامه پیدا کند ( به صورت کلی درهر ساعت 1 میلیمتر ازعمق کیوره شود)
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود